Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Труден ли е всъщност английският език?

Труден ли е английският език за научаване? Този въпрос вълнува много хора и най-вече тези, които тепърва започват да го изучават. Според нас да научиш английски не е никак трудно, стига наистина да го желаеш и да положиш малко старание това да се случи. Представяме няколко аргумента с които ще подкрепим това твърдение.

 

 

 

 

Съществителните

Общо взето съществителните в английския език нямат род, както в много други езици.
В испанския например думите могат да бъдат и в мъжки и в женски род, има езици като българския, в който съществува и среден род, а в немския дори има думи, които могат да бъдат и в 3-те рода.

Прилагателните

В английския няма число на прилагателните. Например blue car; blue cars.  В другите езици прилагателното може да се промени в зависимост от  рода на съществителното, а в някои случаи дори по число. Например на happy child, happy children на испански би било nino feliz/ninos felices.

Глаголите

В английският език има много малко глаголни окончания. В бъдеще време например глаголът не се променя по никакъв начин: I will eat, You will eat, He will eat, She will eat, it will eat, we will eat,they will eat. В сегашно просто промяна има само в 3 лице, ед.ч.с добавянето на едно S: I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, they eat. Ако трябва да направим сравнение с испанския например там има три спрежения на AR на ER и на IR.

Множественото число

В английският език множественото число се образува относително лесно. В повечето случаи просто добавяме едно S накрая на думата. Примерно one chair, two chairs. Има много малко изключения от това правило. Някои други езици имат няколко различни типове на образуването на множественото число, които често създават затруднения.

Кратки думи

Повечето основни думи в английския език са кратки и лесни за запомняне:  go, up, low,run, big, lot, red, stop, boy, а много от по-дългите думи имат съкратени варианти introduction – intro, refrigerator – fridge, amunittion – ammo, bicycle-bike.  Всичко това ги прави по-лесни за изучаване, а впоследствие и за изговаряне.

Достъпност

Освен всичко друго, английският език е навсякъде около нас – телевизия, музика, филми, реклами ни заливат ежедневно с истински поток от думи и изрази на английски, които дотолкова са навлезли в нашето ежедневие, че ние сме ги възприели като част от нашия собствен език, жаргон и начин на изразяване.

Всичко то показва, че в крайна сметка английският език не е толкова труден за научаване, колкото някои хора си мислят. Ако искате сами да се убедите в това, заповядайте в нашите курсове по английски език.

Прочетете още