Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Тест за определяне на ниво по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Тест за определяне на ниво по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за нивата от Starter до Advanced:

Тест за определяне на ниво по Английски език 

Започнете теста

Тестове за определяне на нивото по НЕМСКИ ЕЗИК:

Тест за определяне на ниво НЕМСКИ ЕЗИК ниво А2 Изтеглете
Тест за определяне на ниво НЕМСКИ ЕЗИК ниво В1 Изтеглете
Тест за определяне на ниво НЕМСКИ ЕЗИК ниво В2 Изтеглете

Тестове за определяне на нивото по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК:

Тест за определяне на ниво ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Изтеглете

Тестове за определяне на нивото по ИСПАНСКИ ЕЗИК:

Тест за определяне на ниво ИСПАНСКИ ЕЗИК Изтеглете

Тестове за определяне на нивото по ФРЕНСКИ ЕЗИК:

Тест за определяне на ниво ФРЕНСКИ ЕЗИК Изтеглете