Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Как да се извиним на английски

Популярният разговорен английски изобилства от фрази, с помощта на които можем да изразим своите чувства, емоции и послания. Ако сте били в Англия със сигурност сте изпитали прословутата английска учтивост. Англичаните са хора, които се извиняват постоянно, на всекиго и за всичко. Когато извършат нещо нередно, когато са разстроили някого, когато предстои да обезпокоят някого, а нерядко дори на този, който ги настъпи в метрото. Ето защо за да разберете наистина англичаните и да се потопите в тяхната култура ще е много полезно да усвоите някои от най-употребяваните в разговорния английски фрази, с които да дадете и да приемете извинение. Нека разгледаме някои от тези изрази.

 

ИЗВИНЕНИЕ, КОГАТО ЗАКЪСНЯВАМЕ

I’m sorry for being late
I’m very sorry for being late
I’m terribly sorry for being late


Неслучайно започнахме с извинението при закъснение, тъй като британците са особено чувствителни към него. Има култури, в които да се закъснява е приемливо и допустимо, англичаните обаче не гледат с добро око на това.

ИЗВИНЕНИЕ, КОГАТО БУТНЕМ ИЛИ НАСТЪПИМ НЯКОГО

Когато неволно извършите нещо, например случайно бутнете  някого на тротоара, можете да кажете отново „Sorry”или “I beg your pardon”. Имайте предвид, че “I beg your pardon”звучи малко старомодно, а американските англоговорящи наример, в такава ситуация биха казали „Excuse me”

ИЗВИНЕНИЕ, КОГАТО СЕ НАЛАГА ДА ПРЕКЪСНЕМ, ПРИБЛИЖИМ ИЛИ ОБЕЗПОКОИМ НЯКОГО

Когато се налага да прекъснете някого можете любезно да му се извините, казвайки „Excuse me”и “I am sorry to interrupt“

“Excuse me butting in” (butt in е фразеологичен глагол)
“Sorry to interrupt, but I’ve got something important to say’’

Когато се налага да обезпокоим някого:
Excuse me for disturbing you at this late hour! – Извинете ме, че Ви притеснявам толкова късно.

I’ am sorry to disturb you again, but I really need your help! – Извинете, че Ви притеснявам отново, но наистина се нуждая от Вашата помощ!

Когато се доближим до някого, например при опит за разговор с непознат започваме с израза „Excuse me”


 “Excuse me, is there a good restaurant near here?” – Извинете, има ли добър ресторант наблизо?

В разговорния английски език изразът Pardon me също може да се използва в описаните по-горе ситуации като той е по-често срещан в американския английски език.

Pardon me, Jack, I wonder if you could do me a favour?


Понякога се налага за кратко да напуснете нечия компания, за да свършите нещо неотложно. Тогава можете да кажете:

 Excuse me. I have to make a telephone call. I’ll be right back – Извинете ме, налага се да проведа телефонен разговор. Ще се върна след малко!

ИЗВИНЕНИЕ, КОГАТО КАЖЕМ НЕЩО ГРЕШНО

Често, разговаряйки с околните, ние неволно допускаме грешки  на езика или назоваваме хора или обекти с неточно наименование. В тези случаи ние се извиняваме отново с някой от следните изрази. Excuse me и Beg your pardon
The town is situated in the southeast, sorry / beg your pardon, southwest corner of Germany.

ФОРМАЛНО ИЗВИНЕНИЕ

Когато се налага да се извиним по официален начин използваме израза I apologise


I apologise for may bad behavior

Друг често срещан израз, особено в официалната, писмена кореспонденция на английски език е Please accept our sincerest apologise Прибавянето думичката sincerest прави извинето много силно и официално.


И помнете - ключът към успешното извинение е искреността. Да бъдеш учтив и да знаеш как да се извиниш е важно във всички езици и култури. Надяваме се, че вече знаете основните начини  да направите това на добър и правилен  английски. Ако искате да усвоите още полезна лексика и фрази, заповядайте в нашите курсове по разговорен английски език.

Тест за ниво по английски език Разговорни курсове по английски език

Прочетете още