Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Немски език

Немският език е един от най-популярните езици в Европа като е роден език на около 100 милиона души на Стария континент. В последните няколко години немският език се радва на все по-нарастваща популярност сред желаещите да изучават чужди езици. Водещата политическа роля на Германия в рамките на Европейския съюз, силната икономика и възможността за получаване на качествено и авторитетно образование в германските университети,правят немския все по-атрактивен сред хората от всякаква възраст и социален статус. Последните проучвания сочат, че немският започва да се утвърждава все по-стабилно и като като водещ избор сред желаещите да изучават втори западен език след английския.

 

Видове курсове по НЕМСКИ ЕЗИК:

Общ немски
Разговорен немски
Сертификатни курсове TestDaF
Индивидуално обучение