Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Общ немски

Курсът по общ немски език е първата стъпка, която предлагаме на своите курсисти в процеса на тяхното обучение. Той е насочен към изграждане на основите в лексикално и граматическо отношение, върху които да надградите бъдещите си езикови умения. Курсът по общ немски език може да се провежда в групова и индивидуална форма.

  

 

 

  

A1
 • Ниво: Anfänger
 • Хорариум: 120 учебни часа;
 • Цена: 638 лв.
A2
 • Ниво: Grundkentnisse
 • Хорариум: 120 учебни часа;
 • Цена: 678 лв.
B1
 • Ниво: Untere Mittelstufe
 • Хорариум: 120 учебни часа;
 • Цена: 678 лв.
B1+
 • Ниво: Untere Mittelstufe +
 • Хорариум: 60 учебни часа;
 • Цена: 339 лв.
B2
 • Ниво: Obere Mittelstufe
 • Хорариум: 120 учебни часа;
 • Цена: 698 лв.
C1
 • Ниво: Oberstuffe
 • Хорариум: 120 учебни часа;
 • Цена: 758 лв.
 • Групов и индивидуален формат на обучение;
 • Възможност за онлайн обучение;
 • Малки групи с 4-6 курсисти;
 • Текущи тестове за напредъка на всеки курсист;
 • Сертификат след положен изпит в края на всяко ниво.

 

Предстоящи курсове по ОБЩ НЕМСКИ ЕЗИК

Ниво на обучение: Дни: Часове: Дата: Заявка:

A1
Anfänger

- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване

A2
Grundkentnisse

- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване
B1
Untere Mittelstufe
- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване
B1+
Untere Mittelstufe
- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване
B2
Obere Mittelstufe
- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване
C1
Oberstuffe
- делнични дни
- уикенд
сутрешни/дневни/вечерни август 2024г. Запитване
 • В цената на курса не е включен комплектът учебник и учебна тетрадка.
 • Броят на учебните часове зависи от броя на курсистите в групата.
 • 1 уч.ч. = 40 мин.