Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Бизнес английски

Курсовете по бизнес английски са полезни за курсисти с добро общо владеене на английски, които искат да усвоят типичната лексика и терминология на деловия свят. По време на заниманията ще научите как да впечатлите бъдещия работодател по време на интервю, как да проведете успешни делови преговори,  да водите бизнес комуникация, да презентирате своите идеи по начин, който да издигне Вашия професионален авторитет в деловото Ви ежедневение. Курсът по бизнес английски е добра стъпка при подготовка за международно признатите изпити за придобиване на Cambridge Business English Certificates.

   

Програмата на курса включва:

 • Активни дискусии на разнообразна бизнес тематика.
 • Ролеви игри на база реално съществуващи  делови казуси.
 • Изграждане на запас от специфична бизнес лексика.
 • Изграждане на умения за комуникация в мултикултурна среда.

 

Детайли за бизнес английски - ОСНОВНА СЕРИЯ:
Нива: Pre-intermediate - Advanced
Продължителност: 80 учебни часа
Формат на обучението:
 • групи между 4-8 човека
 • индивидуално обучение
Детайли за бизнес английски  - EXPRESS SERIES:
Нива: Pre-intermediate - Advanced
Продължителност: 30 учебни часа
Формат на обучението:
 • групи между 4-8 човека
 • индивидуално обучение

„Експрес сериите“ са кратки курсове, развиващи различни професионални умения:

English for Negotiating - английски език за бизнес преговори

 • Курсът по английски за бизнес преговори е кратък модул, насочен към професионалисти, които редовно трябва да преговарят на английски език по време на работа.
 • Модулът предоставя на учащите подходящия език, специфичните междукултурни умения и ефективните техники, необходими за един успешен преговарящ.
 • Участието в курса изисква минимално ниво на владеене на английски език B1.

English for Meetings - английски език за бизнес срещи

 • Курсът има за цел да подготви курсистите за пълноценна и ефективна употреба на английски език при участие в делови срещи.
 • Развива уменията за употреба на утвърдени фрази за откриване, провеждане и закриване на една делова среща, както и ефективни стратегии за успешното и протичане.
 • За да участвате в курса е необходимо да владеете езика поне на ниво B1.

English for Presentations - английски език за презентации

 • Курсът по английски език за презентации има за цел да Ви помогне да развиете необходимите езикови и презентационни умения, за да изразявате ясно и ефективно своите идеи и послания.
 • Програмата на курса включва разширяване на Вашия езиков репертоар със специфична въздействаща лексика, както и начините за засилване на ефекта с помощта на визуалните средства.
 • Необходимoто ниво на владеене на езика за участие в курса е минимум B1.

English for Emails - английски език за електронна кореспонденция

 • Курсът изследва детайлно стандартите и правилата при писане на електронни писма в света на деловата комуникация и има за цел да помогне на курсистите да бъдат по-ефективни и успешни в тази сфера.
 • Програмата на курса е изпълнена с полезни съвети, свързани с основните структури за писане на имейл, изборът на подходящ стил и правилен подбор на изразните средства при осъществяване на електронна комуникация на английски език.
 • За да бъде ефективно обучението е необходимо курсистите да владеят езика минимум на ниво B1.

English for Telephoning - английски език за разговори по телефона

 • Курсът е полезен за курсисти, чието работно ежедневие е свързано с осъществяване и приемане на телефонни разговори на английски език и има за цел усвояването  на ефективни техники за подобряване на този процес.
 • Акцентът на курса е поставен върху практически упражнения, поставящи курсистите в среда, възможно най-близка до автентичната, с разиграване на най-различни сценарии и контексти.
 • За участие в курса се изисква ниво на владеене на езика минимум А2.

English for Socializing - английски език за социализация

 • Курсът има за цел да помогне на учащите да усвоят полезни изрази и стратегии за успешно  общуване, които да способстват изграждането на професионални контакти на английски език.
 • Занятията включват множество ангажиращи интерактивни упражнения, стимулиращи ролеви игри, и множество полезни съвети за ефективна формална и неформалниа комуникация в ежедневието.
 • За участие в курса се изисква ниво на владеене на езика минимум B1.