Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Специализиран английски

Вашите знания по общ английски език ще Ви помогнат в ежедневната комуникация, но за да бъдете истински професионалист в своята област, ще Ви е необходимо да боравите с характерната лексика и терминология на Вашия бранш.

Специализираните ни курсове по английски са изградени от кратки  модули с професионална насоченост - за счетоводители, инженери, лекари, юристи, маркетинг специалисти и други. Придайте завършен вид на вашия английски и затвърдете своя професионален авторитет с нашите курсове по специализиран английски език.

 

Детайли за ENGLISH FOR CAREERS :
Нива: Pre-intermediate - Advanced
Продължителност: 30 - 80 учебни часа*
Формат на обучението:
 • индивидуално обучение
 • групи между 4-6 човека
Детайли за ENGLISH FOR SECTORS:
Нива: Upper Intermediate - Advanced
Продължителност: 30 - 80 учебни часа*
Формат на обучението:
 • индивидуално обучение
 • групи между 4-6 човека

Видове специализирани курсове по английски език:

 

English for Job-Hunting - английски език за интервю за работа

 • За участие в курса се изисква ниво на владене на езика B1.
 • Практическо обучение насочено към тези, които търсят работна позиция с английски език.
 • Програмата съдържа ценни практически насоки, свързани с това как да напишете мотивационно писмо, да оформите професионално своята автобиография и как да се представите впечатляващо по време на интервю за работа.

English for Accounting - английски език за счетоводители

 • Курсът по английски език за счетоводители изисква минимално ниво на владеене на езика B1.
 • Съдържанието на курса е подходящо за хора, работещи във финансовата сфера, чието професионално ежедневие включва работа със счетоводни документи и информация.
 • Курсът ще помогне на обучаващите се да развият своите умения да използват счетоводна лексика и терминология и да преодолеят затрудненията при употреба на английски език в счетоводен контекст.

International Legal English - Юридически английски език ниво B1

 • За участие в курса се изисква ниво на владеене на английски език минимум B1.
 • Подходящ за студенти по право или вече практикуващи юристи, които имат амбиция да усъвършенстват своя английски в юридически контекст и да изградят кариера в сферата на международното право.
 • Програмата на курса съдържа автентични правни текстове, статии, проучвания и кореспонденции, използващи актуален език, съответстващ на утвърдените стандарти в света на международното право

English for Engineering - английски език за инженери

 • Минималното ниво на владеене на английски език за участие в курса е B1.
 • Курсът е предназначен  за инженери и технически сътрудници, които желаят да подобрят комуникативните си умения при професионални дискусии с клиенти и партньори от целия свят.
 • По време на занятията се акцентира върху усъвършенстване на техническия речник на участниците и изграждане на навици за употреба на специализиран английски език при обсъждане на технически чертежи,  описание на продукти и производствени методи, инженерни решения и др.

English for Nursing - английски език за медицински сестри

 • Курсът изисква ниво на владеене на английски език, не по-ниско от А2
 • Предназначен за студенти или вече практикуващи медицински сестри, желаещи да подобрят своята комуникация в работна среда с англоговорящи колеги,пациенти и техните близки.
 • Включва ролеви игри и реални ситуации от болничното ежедневие, с типичната медицинска терминология и лексика.

English for Marketing - английски език в маркетинга

 • За участие в курса е необходимо минимално ниво на владеене на езика B1
 • Курсът е насочен към професионалисти в областта на маркетинга и бизнес развитието, които имат нужда от ефективна комуникация на английски език със своите международни партньори.
 • Програмата на обучението е съставена от разнообразни дискусии върху реални маркетингови подходи и стратегии, посредством употреба на специфичната за сектора терминология.

English for Managment - английски език за мениджъри

 • Участието в курса изисква Вашето ниво на владеене на езика да бъде минимум B1
 • Обучението е подходящо за хора, работещи на мениджърски позиции, чието ежедневие е свързано с постоянна комуникация на английски език в  мултинационална бизнес среда.
 • По време на курса ще Ви поставим в ситуации, максимално близки до реалното мениджърско ежедневие и ще Ви представим ефективни техники за подобряване на Вашия професионален изказ.

English for Human Resources - английски език за човешки ресурси

 • Минималното ниво на владеене на езика за участие в курса е B1.
 • Курсът е предназначен за HR специалисти, работещи в сферата на управление на човешките ресурси.
 • Съдържанието на курса включва теми като ефективно провеждане на интервюта за работа, обсъждане на HR стратегии, управление на персонала и затвърждава вашата активна HR лексика.

English for Customer Care - английски език за обслужване на клиенти

 • Изисквано за участие в курса ниво на владеене на езика – минимум B1
 • Курсът е предназначен за професионалисти в областта на обслужване на клиенти, чието работно ежедневие е свързано с постоянна писмена или  телефонна комуникация на английски език.
 • Програмата на обучението включва разиграване на реални ситуации лице в лице, по телефона или в писмен вид, както и ефективни стратегии за преодоляване на възражения  и подобряване на комуникацията.

English for Financial Sector - английски език за финансовия сектор ниво B1/2

 • За участие в курса е необхдоимо да владеете езика минимум на ниво B1
 • Курсът по английски за финансовия сектор е предназначен за курсисти на които предстои кариера в този бранш и за такива, които вече работят в този сектор и желаят да подобрят езиковите си умения във финансов контекст.
 • Програмата на обучението включва широк спектър от финансови теми като инвестиции, счетоводство, банкиране на дребно, сливания и придобивания, и други.

English for Medicine - английски език за медици

 • Минималното ниво на владеене на английски език за участие в курса е B1
 • Курсът е предназначен за студенти по медицина или вече практикуващи медици и има за цел да подобри професионалната комуникация с англоговорящи пациенти и колеги.
 • Програмата включва в себе си разиграване на реални ситуации от медицинското ежедневие като прием на пациенти, обсъждане на диагнози, медицинска история, лечебни процедури, с характерната за медицинския сектор лексика и терминология.

English for Logistics - английски език за логистика

 • За да се включите в курса е необходимо да владеете езика минимум на ниво B1.
 • Курсът е подходящ за хора, работещи в сферата на логистиката и има за цел развитие на комуникационните умения в контекста на управление на веригите за доставки.
 • Програмата на курса е наситена с упражнения, свързани с използваната лексика и терминология в логистичния бранш.

English for Pharmaceutical Industry - английски език за фармация

 • За участие в курса се изисква минимално ниво на владеене на английски B1
 • Обучението е подходящо за студенти по фармация или хора, работещи във фармацевтичната индустрия и има за цел да развие ключови комуникационни умения в рамките на фармацевтичния контекст.
 • Програмата ще развие езиковите Ви умения чрез дискусии, ролеви игри, презентации и професионални анализи.

English for Tourism - английски език за туризъм

 • Минималното ниво на владеене на езика за участие в курса е B1
 • Обучението е полезно за студенти от специалност туризъм, както и за работещите на различни позиции в туристическия бранш.
 • Курсът описва подробно специфичния английски език, необходим за работа в туристическите информационни бюра, работа като екскурзовод и други дейности свързани с организацията на туристическия бизнес.