Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

DELF/DALF

DELF и DALF са са най-авторитетните изпити, удостоверяващи владеенето на френски език. Те се администрират от Министерство на образованието на Франция. DELF удостоверява знания до ниво В2 на Общата европейска езикова рамка, а за валидиране на езиковите компетенции за по-високо ниво се полага изпит DALF. Издадените сертификати са с безсрочна валидност.  KURS.BG предлага подготовка за явяване на изпит DELF и DALF.

 

 

 

Курсовете за сертификатни изпити са полезни за Вас, ако:

 • Имате амбиции за висококачествено образование във френски университет.
 • Искате Вашето CV да бъде още по-впечатляващо за бъдещите работодатели.
 • Търсите професионална реализация в организация, в която работният език е френски.
 • Искате удостоверение за владеене на френски език, валидно в целия свят.   

 

Детайли за DELF

 • DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française;
 • Признаване: академичните и делови среди в целия свят;
 • Валидност: безсрочна;
 • Ниво: A1 - B2.

 

Детайли за DALF

 • DALF Diplôme Approfondi de Langue Française;
 • Признаване: академичните и делови среди по света;
 • Валидност: безсрочна;
 • Ниво: C1 - C2.