Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

За да обезпечим високото качество на нашите обучения, ние използваме учебните материали на най-авторитетните световни издателства:

  • Английски език: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan, Express Publishing.
  • Немски език: Klett, Langenscheidt, Hueber.
  • Италиански език: Edilingua, Loescher Editore, Edizioni Guerra.
  • Френски език: CLE International.
  • Испански език: Edelsa, Difusion, SGEL.