Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Продължителността зависи от избрания вид курс, формата на обучение, както и от неговата  интензивност. В зависимост от тези неща, индивидуален или групов курс за едно ниво по Европейската езикова рамка продължава между 1 и 3 месеца. За повече информация можете да се свържете с нас.