Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

В края на курса, всеки курсист полага финален изпит. Издържалите успешно изпита получават сертификат, съдържащ оценки по 4-те компонента на Европейската езикова рамка: четене, писане, слушане и говорене.