Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Руски език

Руският език традиционно е един от харесваните и предпочитани за изучаване езици в България. Дълги години той беше включван сред  задължително изучаваните предмети в средните училища, а в последните години интересът към него отново се съживява. Общият произход на българския и руския език и близкото звучене ще направят Вашето обучение по-лесно и приятно.

 

 

 

 

Видове курсове по РУСКИ ЕЗИК:

Разговорен руски
Индивидуално обучение