Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

TestDaF

TestDaF е стандартизиран езиков изпит по немски език. Той е предназначен за чуждестранни студенти, желаещи да кандидатстват за обучение в германските университети. Той се администрира от Testdaf-institut и може да се положи в 95 държави по света. Сертификатът е с безсрочна валидност. При нас може да получите индивидуална подготовка за явяване на TestDaF. За да се включите в в подготвителния курс е небходимо да притежавате входящо ниво на владеене на езика минумум B2.

 

 

 

Курсовете за сертификатни изпити са полезни за Вас, ако:

  • Искате да продължите своето образование и развитие в немскоговоряща страна.
  • Търсите професионално развитие в международна бизнес среда.
  • Желаете да валидирате по най-престижния начин своите знания по немски език.
  • Искате да обогатите своето CV с още една атрактивна квалификация.

 

Детайли за TestDaF

  • TestDaF: Test für Deutsch als Fremdsprache - Международен езиков изпит за кандидати, които желаят да следват в Германия или друга немскоговоряща страна или да получат валиден в цял свят сертификат за своите познания по езика.
  • Признаване: академичните и делови среди по света;
  • Валидност: безсрочен;
  • Ниво: B2 - С1.