Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

DELE

DELE е официална диплома, удостоверяваща, че притежателят й е преминал стандартизиран тест за владеене на испански език на испанското министерство на образованието и науката. DELE е най-престижният подобен документ в цял свят и е признат от най-авторитетните образователни и бизнес структури. Изпитите за DELE се провеждат в над сто държави по света, в центровете на институт „Сервантес“, а валидността на издадения сертификат е безсрочна. Документът обикновено присъства сред критериите за постъпване в испанските университети. Езиков център KURS.BG предлага на своите курсисти подготовка за явяване на изпит за сертификат DELE. Подготовката се извършва с материали на авторитетните световни издателства Edelsa, Edinumen и Difusion.

Курсовете за серификатна подготовка DELE са полезни за Вас, ако:

  • Вие имате амбиция да продължите своето образование в някой от испанските университети.
  • Търсите професионално развитие в компания, чийто работен език е испански.
  • Имате желание Вашите познания по испански да бъдат легитимирани с престижен сертификат.
  • Искате да направите Вашето CV по-привлекателно и атрактивно на пазара на труда.

Детайли за DELE

  • DELE -  Diploma de Español como Lengua Extranjera;
  • Признава се: в академичните и бизнес среди по целия свят;
  • Валидност: без срок;
  • Ниво: А1 - C2