Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Английски език

Да владеем свободно английски език е сред най-важните умения, които помагат да сме успешни във всяко свое начинание. Употребата на водещия световен език разширява нашия хоризонт и отваря след себе си океан от нови и неподозирани възможности  за развитие и реализация. Достъп до най-актуалните източници на информация, пълноценна комуникация в интернационална среда, увеличаване на кръга от лични и професионални познанства са една малка част от предимствата за всеки, който говори английски език.

 

 

 

Видове курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Курсове по общ английски
Разговорен английски
Сертификатни курсове
Бизнес английски
Специализиран английски
Индивидуално обучение