• За записвания: 0894348521
  • E-mail: office @ kurs.bg

Защо трябва да учим и знаем английски език?

говорите ли английски език?Английският език е сред най-говоримите в света. Той е признат за официален такъв в най-много страни по света. Някои от тях са Англия, САЩ, Канада, Ирландия, Филипините, Австралия, Пакистан, Индия и други.

Въпреки това, първенство по най-говорим език държи китайският. На него говорят над 840 млн. души по света.
В наши дни, умението да говорим на английски език е важно условие за професионална реализация. Редица фирми откриват клонове в страната ни, с което се налага най-малкото кореспонденцията да бъде извършвана на английски език.
Освен самочувствието, че се ориентираме във всяка ситуация, ученето на нов език развива и мозъка. Конкретно се подобрява познавателната му способност.

Хора на всяка възраст може да започнат да учат английски език.

Пътуването в чужда страна също няма да ви създава толкова главоболия. Все пак 1 от 5 души говори английски език.
Предимствата да учим английски език са: разширява възможността за кариера, премахва езиковите бариери, улеснява общуването в чужда страна и подобрява дейността на мозъка.

Вашият коментар